گلوکولب GlucoLab

نمایش
در هر صفحه
حالت نمایش
نوار تست قند خون گلوکولب | GlucoLab- Test Strip
کاربری خانگی
حداقل خون مورد نیاز : 1.2 میکرولیتر
شناسایی کد اتوماتیک
قوطی درب دار
تعداد در بسته : 50 عدد
59,394 تومان
back to top