نوشته های بلاگ  "2021"  از "دی"

تاثیر فعالیت بدنی در کاهش قند خون
تاثیر فعالیت بدنی در کاهش قند خون
15 دی
بالا رفتن فعالیت های بدنی همچون کارهای خانه ، پیاده روی یا باغبانی، مصرف سوخت و ساز روزانه بدن را افزایش می دهد و به مدیریت وزن کمک می کند. افزایش فعالیت، حتی در دوره های کوتاه مدت (3-15 دقیقه) ، در کاهش و بهبود کنترل قند خون بعد از غذا موثر است. افزایش فعالیت بدنی باید به عنوان بخشی از برنامه روزانه ، یا حداقل به عنوان گام نخست برای افرادی که بی تحرک هستند و قادر به شرکت در تمرینات فشرده ورزشی نیستند ، پیشنهاد گردد.
back to top