تماس با مانویان دیابت 

شما میتوانید جهت تماس با ما از روش های زیر عمل کنید:

شماره تلفن:87175284 -021 , 88004228-021

ایمیل: info@noyandiabet.com

آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان، خیابان بیست و پنجم غربی شماره65

 

*
*
*
back to top