10 واقعیت مهم درباره دیابت

10 واقعیت مهم درباره دیابت
17 تیر

تعداد مبتلایان به دیابت از سال 1980 تقریبا 4 برابر شده است. شیوع این بیماری در سطح جهان بخصوص در کشورهای کم درآمد و متوسط در حال افزایش می باشد. عوامل گوناگونی می تواند منجر به بروز این بیماری شود، ولی علت اصلی آن ازدیاد وزن، چاقی و فقدان فعالیت بدنی می باشد. درسال 2012، دیابت عامل مرگ 5/1 میلیون نفر در سطح جهان بود. درسال 2016، سازمان بهداشت جهانی (WHO) گزارش جهانی دیابت را منتشر کرد. دراین گزارش، 10 واقعیت مهم در باره این بیماری ارائه گردید:

درحدود 422 میلیون نفر در دنیا مبتلا به این بیماری هستند. در سه دهه اخیر، شیوع این بیماری رو به افزایش بوده است، که به دلیل گسترش چاقی و افزایش وزن در سطح جهان است.

  • این بیماری یکی از علل منتهی به مرگ در جهان است. در سال 2012، این بیماری علت اصلی مرگ 5/1 میلیون نفر و علت زمینه ای مرگ 2/2 میلیون نفر دیگر همراه با بیماری های قلبی-عروقی بوده است.
  • دو نوع اصلی دیابت وجود دارد. دیابت نوع 1 که با عدم تولید انسولین و دیابت نوع 2 که با عدم مصرف کافی بدن از انسولین شناخته می شوند.
  • نوع سوم دیابت، عبارت از دیابت حاملگی است که با هیپوگلیسمی یا افزایش قند خون تشخیص داده می شود.

شیوع کدام یک از انواع دیابت در دنیا بیشتر است؟

  • دیابت نوع 2 بمراتب شایع تر از دیابت نوع 1 می باشد.
  • افراد مبتلا به این بیماری درصورت تشخیص بیماری و مدیریت مناسب آن می توانند عمر طولانی و زندگی سالم داشته باشند. این مداخلات شامل: کنترل گلوکز خون، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، کنترل چربی و فشارخون و درصورت نیاز تجویز دارو می باشد.
  • مداخله و تشخیص زودهنگام، نقطه شروعی برای یک زندگی سالم و مناسب با دیابت است. به این منظور باید امکانات ضروری برای اندازه گیری سطح گلوکز خون در دسترس مراقبت بهداشتی اولیه باشد.
  • مرگ ناشی از این بیماری بطور عمده در کشورهای کم درآمد و متوسط اتفاق می افتد، که دلیل آن کمبود داروهای ضروری (انسولین) و محدودیت دسترسی به فن آوری های ضروری در مداخله و تشخیص زودهنگام این بیماری است.
  • این بیماری عامل مهم نابینایی، قطع عضو، نارسایی کلیوی، حمله قلبی، سکته مغزی و ضایعات عصبی می باشد.
  • دیابت نوع 2 قابل کنترل است. با سی دقیقه فعالیت بدنی روزانه و یک رژیم غذایی سالم می توان خطر گسترش آن را بطور جدی کنترل کرد.

منبع:

https://www.who.int/features/factfiles/diabetes/en/

نظر خود را بیان کنید

back to top