ای بی چک EB chek

نمایش
در هر صفحه
حالت نمایش
دستگاه تست قند خون ای بی چک | EB chek- Blood glucose meter kit
امکان ذخیره 450 تست
زمان اندازه گیری 5 ثانیه
نیاز به حداقل خون مورد نیاز ( 0.5 میکرولیتر)
نمایش میزان متوسط قند خون در 7، 14، 28 روز
تنظیم دستگاه جهت یادآوری زمان انجام تست
نمایش ساعت 12 ساعته
دمای نسبی مناسب جهت عملکرد صحیح دستگاه 10-40 درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی مناسب جهت عملکرد صحیح دستگاه زیر 85%
محتویات بسته : یک عدد دستگاه تست قند خون به همراه کیف نگهدارنده
50,795 تومان
نوار تست قند خون ای بی چک | EB chek- Test Strip
دمای مناسب جهت نگهداری نوار تست قند خون: 0-50 درجه سانتیگراد
رطوبت مناسب جهت نگهداری : زیر 95%
حاوی 50 عدد نوار تست قند خون
56,910 تومان
سوزن تست قند خون ای بی چک 25 عددی | EB chek- Lancet
چهارپر
مخصوص قلم دستگاه ای بی چک
2,300 تومان
back to top