تجهیزات تزریق انسولین

نمایش
در هر صفحه
حالت نمایش

با استفاده از مجموعه تجهیزات تزریق انسولین می توان با خیال راحت از اینکه میزان انسولین مورد نیاز بدن در سطح نرمال خواهد بود به امور روزانه پرداخت و هیچ گاه نگران دردسرهای تزریق انسولین نبود این تجهیزات شامل یک دستگاه تست و مانیتوریگ قند خون می باشد که می توان آن را بر اساس نیاز بیمار جهت دریافت میزان مشخص انسولین برنامه ریزی نمود و این دستگاه فرمان تزریق را به جزء بعدی این سیستم یعنی دستگاه اسپریت ارسال می کند که یک کارتریج حاوی انسولین را در دل خود جای داده است و عملیات ترزیق را به واسطه ست ترزیق که از یک سو به پوست بدن فرد وصل شده و از سوی دیگر به واسطه لوله ای باریک به اسپریت وصل شده انجام می دهد.

back to top