تجهیزات تزریق انسولین

نمایش
در هر صفحه
حالت نمایش
دستگاه پمپ انسولین اکیو چک
20,400,000 تومان
سر سوزن انسولین 4 میلی متر Plan A
35,000 تومان
اسپریت کومبو اکیو چک
9,600,000 تومان
سر سوزن انسولین 8 میلی متر Plan A
35,000 تومان
لينک اسيست اکیو چک
165,000 تومان
سرنگ انسولین 100 واحدی بی دی
8,000 تومان
سر سوزن انسولین 6 میلی متر Plan A
35,000 تومان
سرنگ انسولین 50 واحدی بی دی
8,000 تومان
سر سوزن پن انسولین بی دی
1,000 تومان

با استفاده از مجموعه تجهیزات تزریق انسولین می توان با خیال راحت از اینکه میزان انسولین مورد نیاز بدن در سطح نرمال خواهد بود به امور روزانه پرداخت و هیچ گاه نگران دردسرهای تزریق انسولین نبود این تجهیزات شامل یک دستگاه تست و مانیتوریگ قند خون می باشد که می توان آن را بر اساس نیاز بیمار جهت دریافت میزان مشخص انسولین برنامه ریزی نمود و این دستگاه فرمان تزریق را به جزء بعدی این سیستم یعنی دستگاه اسپریت ارسال می کند که یک کارتریج حاوی انسولین را در دل خود جای داده است و عملیات ترزیق را به واسطه ست ترزیق که از یک سو به پوست بدن فرد وصل شده و از سوی دیگر به واسطه لوله ای باریک به اسپریت وصل شده انجام می دهد.

back to top