پمپ انسولین

نمایش
در هر صفحه
حالت نمایش
دستگاه پمپ انسولین اکیو چک
21,500,000 تومان

پمپ تزریق به مجموعه دستگاه مانیتورینگ قند خون ودستگاه اسپیریت اطلاق می شود که در این مجموعه دستگاه مانیتورینگ زمان بندی تزریق را برنامه ریزی می نماید و دستگاه اسپیریت با استفاده از کارتریج حاوی انسولین عملیات تزریق را با استفاده از یک موتور الکتریکی انجام می دهد .فرمان تزریق به واسطه ارتباط بی سیمی که بین این دو دستگاه برقرار می باشد از طرف دستگاه مانیتوریگ به اسپیریت ارسال می گردد.

back to top