پیشگیری و درمان دیابت

پیشگیری و درمان دیابت
25 تیر

پیشگیری از ابتلا به بیماری دیابت به صورت کلی مانند همه بیماری های دیگر در سه سطح مختلف قابل انجام است.

پیشگیری اولیه از ابتلا به دیابت شامل انجام کلیه اقداماتی است که باعث جلوگیری از بروز دیابت در افراد مستعد این ئبیماری میشود. افراد مستعد معمولا حداقل یکی از عوامل خطر را برای ابتلا به دیابت دارند. تحقیقات پزشکی نشان داده است کاهش وزن و فعالیت بدنی و ورزشی مرتب نقش مثبت و موثری در کاهش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 را در افراد در معرض خطر داشته است.

پیشگیری ثانویه در خصوص دیابت معمولا شامل کنترل دقیق میزان قند خون افراد، بعد از بروز بیماری دیابت است. به این صورت از ایجاد عوارض بیماری دیابت جلوگیری میشود. تحقیقات بسیار زیادی در این خصوص صورت گرفته است که نشان میدهد رعایت اصول صحیح درمان در کنار کنترل دقیق قند خون تاثیر چشمگیری در کاهش عوارض بلند مدت بیماری دیابت دارد.

پیشگیری  سطح سوم به اقدامات صورت گرفته جهت جلوگیری از پیشرفت عوارض دیابت بعد از به وجود آمدن این عوارض گفته میشود. با توجه به اینکه فرایند پیشگیری سطح سوم معمولا هزینه های زیادی را برای فرد دارد، تلاش افراد باید بیشتر بر روی پیشگیری سطح اولیه و ثانویه متمرکز باشد. 

برخی از اصلی ترین عوارض این بیماری شامل موارد زیر است:

•    عارضه چشمی:که ممکن است به نابینایی کامل ختم شود.

•    بیماریهای قلبی و عروقی : این عارضه با تاثیرگذاری بر روی قلب و رگهای خونی ممکن است در نهایت منجر به سکته های قلبی و مغزی شود.

•    بیماری کلیه یا نفروپاتی: این عارضه ممکن است به طور کامل باعث از کارافتادگی کلیه ها شود.

•     آسیب دیدگی اعصاب یا نوروپاتی: این نارسایی در صورتی که با مشکلات گردش خون همراه شود موجب ایجاد زخم در پاها و نیز قانقاریا میشود که در نهایت به قطع عضو فرد مبتلا می انجامد.


در حال حاضر تحقیقاتی در مورد دیابت نوع یک در حال انجام است که تلاش دارد با شناسایی پادتن های خودی ضد سلول های ترشح کننده انسولین، به تشخیص زودهنگام این بیماری کمک کند و با تجویز انسولین یا دارو از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

داروهای مصرفی جهت کنترل و درمان دیابت

همانطور که در مقاله دیابت و انواع آن گفته شد، قند خون در دیابت نوع ۲ به چند علت عمده بالا می رود:

* عدم ترشح کافی انسولین توسط لوزالمعده

* مقاومت سلولهای بدن نسبت به عملکرد انسولین

* تولید قند(گلوکز) بیشتر توسط کبد

با استفاده از داروهای پایین آورنده قند خون با تغییر در یکی و یا چند عامل از موارد فوق قند خون کاهش پیدا میکند.

البته عملکرد این داروها تنها منحصر به کاهش قند خون فرد نمیشود. برخی از این داروها ترکیباتی دارند که باعث کاهش چربی خون و متعاقبا کاهش وزن نیز میشوند.

لازم است بدانید که همه انواع متنوع گروههای دارویی کاهش دهنده قند خون به جز یکی از آنها، تأثیری بر روی کنترل قند خون در دیابت نوع ۱ ندارند و عمده این داروها تنها مختص به درمان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ هستند.

در افراد مبتلا به دیابت نوع یک ، با توجه به اینکه بدن انسولین تولید نمیکند، این افراد توسط تزریق باید انسولین مورد نیاز خود را به بدن برسانند. در دیابت نوع ۲ که باعث میشود میزات ترشح انسولین کمتر از حد طبیعی باشد و یا عملکرد بدن نسبت به انسولین مقاومتی است، معمولا  چندسال پس از تشخیص بیماری دیابت، نیاز بدن به دریافت انسولین افزایش یافته و روش های قبلی درمان (مانند قرص های دیابت) دیگر قادر به کنترل قند خون نیستند. و همچنین در دیابت حاملگی نیز به منظور کنترل قند خون باید از تزریق انسولین استفاده کرد.

اهمیت ورزش در کنترل دیابت

امروزه با توجه به کاهش فعالیت بدنی افراد و افزایش پدیده چاقی در کشورهای مختلف جهان، بروز بیماری دیابت نیز به صورت چشمگیری افزایش داشته است. در همین خصوص توجه به نقش ورزش و فعالیت بدنی و همینطور کاهش وزن ناشی از ورزش کردن اهمیت بسیار زیادی دارد.

اکثر افرادی که موفق به کنترل کردن دیابت خود شده اند افرادی هستند که ورزش را به صورت یکی از روتین های زندگی وارد برنامه خود کرده اند. در واقع از ورزش به عنوان یکی از سه عامل کنترل و درمان دیابت در کنار دارو و تغذیه مناسب یاد میشود.  

داشتن فعالیت بدنی مناسب و کافی و ورزش کردن باید به عنوان جزئی از برنامه روزانه افراد مبتلا به دیابت در نظر گرفته شود. معمولا موفقیت در ایجاد این سبک زندگی مستلزم این است که هرچه زودتر و در سنین پایینتر برنامه ورزشی منظم وارد زندگی فرد شده باشد.

افرادی که فرزند مبتلا به دیابت دارند از این طریق و با داشتن برنامه منظم فعالیت بدنی میتوانند ضمن افزایش سطح سلامت بدن خود الگویی مناسب برای فرزند خود باشند تا از سنین پایینتر و با ورود برنامه ورزشی منظم به زندگی روزمره کودک، کمک بسیار زیادی به کنترل وضعیت سلامتی وی نمایند.

نظر خود را بیان کنید

back to top