محلول ضد عفونی کننده دست مای هند شرکت رضا راد
Rezarad- My Hand Solution

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روى ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻫﺎ، ﻗﺎر چﻫﺎ و وﯾﺮو سﻫﺎ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اثر گذاری سریع (ﻣﻮﺛﺮدر03 ﺛﺎﻧﯿﻪ)
ﺣﺎوى ﻣﻮاد ﻧﺮ مﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻮى ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻼﯾﻢ
حجم : 250 سی سی
23,000 تومان
19,000 تومان

ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮنی ﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ دﺳﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺪارس، ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺮو ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻰ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ....

ﮐﺎرﺑﺮد: محلول مای هند، یک ضد عفونی کننده حاوی اتانول جهت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ دﺳﺖ در اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ می باشد.

مشخصات محصول
برند Rezarad
کشور ایران
شرکت رضا راد
حجم 250 سی سی
تولید کننده: رضا راد Rezarad
دسترسی: در انبار
شناسه کالا در انبار: 111001700006
شماره پارت تولید کننده: 8107523963381983
فروشنده: رضا راد

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده اند

نوار تست قند خون اکیو چک مدل اکتیو
73,700 تومان
سوزن تست قند خون ای بی چک 25 عددی
2,300 تومان
چسب زخم پاندا
2,300 تومان
back to top